""
(. 77): 0331 / 2 08 80

email: office@hotelsani.com
:
  www.hotelsani.com

- ""
(. " " 17)


: 0897455466, 0331 / 4 55 66

email: hotelchiflika@abv.bg
:
www.chiflika.asenovgradbg.com

- ""
(. "" 55)

: 0898 743 110 , 0898 743 977
0331 / 2 20 66 , 2 20 67 , 2 20 68

email: info@elegance-hotel-bg.com
:
www.elegance-hotel-bg.com

- ""
(. " " 7)

: 0878 314 058


email: konsulato.asenovgrad@gmail.com
:
www.konsulato.dir.bg

""
(. "" 26)


: 0331 / 6 72 61, 6 72 67

email: hoteltedi@mail.bg
:
www.bghotelite.com  

""
(. "" 15)


: 0331 / 6 48 78 , 0878 201 544

email: hotel_color@abv.bg
:
www.hotel-color.com

- ""
(. )


: 0331 / 4 90 58, 0886 838 007


:
www.rodopiportal.com

- " "
(. " " 8)


: 0331 / 4 93 79 , 0898 515 035

email:
dvata_brjasta@abv.bg
: http://dvata-brjasta.free.bg 

- " "
(. " " 16)


: 0331 / 6 86 88 , 0878 686 876

email: reception@hoteloldtimes.com
:
www. hoteloldtimes.com

- " "
(. "" 128)


: 0331 / 3 86 66 , 0887 362 666

email:
rodopskakushta@abv.bg
: www.facebook.com/rodopska


- ""
(. 18)

: 0331 / 2 20 04 , 0878 470 770,
0887 545 599

email: hotelcosmos@abv.bg
: www.hotel-cosmos-bg.com 

""
(. " " 6)


: 0331 / 6 48 88 , 0894 687 277

email: reservation@hotel-nic.com
:
www.hotel-nic.com

""
(. "")

: 0889 445 396


email: info@hotel-tsarevets.eu
:
www.hotel-tsarevets.eu

" "
(. " II" 125)


: 0331 / 2 80 50 , 0888 355 683

email: hotelalexander@abv.bg
: www.alexander-hotel.net 

""
( "" 1): 0331 / 6 30 04

""
( " " 59): 0331 / 6 74 57

""
( "" 38): 0889 121 414

""
(. " " 2)


: 0886 358 751, 0888 517 719 , 0894 336 848

email: havalon@abv.bg
:
www.bghotelite.com

""
( )


: 0888 767 807 ; 0889 441 165

email: kompleks_diana@abv.bg
:
www.complex-diana.com

""
(. "" 38)


: 0889 121 414 , 0889 356 194


:
www.hoteleverest.hit.bg

""
, " " 3

: 0897 935 020 ; 0899 844 942 ; 0886 866 853


:
www.rezervaciq.com

"": 032 / 5704 28 ; 02 / 49 11 780 ; 0897 753 333

: www.rezervaciq.com

""


: 0899 911 005


email: megdana_backovo@abv.bg
:
www.facebook.com

" "


: 0896 742 444


email: 742444@gmail.com
: www.forestnook.com

""
(. " " 1)

: 03342 / 22 34 ; 0886 861 000

email: office@medicanarechen.com
:
www.medicanarechen.com

- ""
(. "" 3)

: 032 / 5704 28 ; 02 / 49 11 780 ; 0897 753 333

email: relaxnarechen@abv.bg
:
www.pochivka.bg


""
(. "" 1)

: 03342 / 22 24 ; 032 / 63 62 68 ; 0886 861 000

email: narechen@rehabilitation.bg
:
www.rehabilitation.bg

" " (. "" 53)

: 03342 / 260 ; 0886 161 008 ; 0887 935 928

email: narechenski-izvori@dir.bg
:
www.narechen.com

" "
(. "" 53)


: 0887 222 943" ": 0888 150 352 ; 03342 2333

email: info@selokosovo.com
:
www.selokosovo.com

""
,


: 0888 603 851 ; 0888 337 575

email: office@sabazius.eu
: http://pochivka.com

- " "
,

: 0878 202 013 ; 0878 202 018


email: kabata@hoteloldtimes.com
:
www. hoteloldtimes.com

" "
,


: 0888 733 786 ; 0897 487 448

email: info@staritekashti.com
:
www.staritekashti.com


" "

: 0895 749 821 ; 0896 831 959


email: info@mostovo.info
:
www.mostovo.info


" "

: 0897 967 065


email: mladenzone@yahoo.com
:
www.veselakashta.com


"": 032 / 639 739 ; 0888 305 011

email: erera1703@abv.bg
:
www.kyshtabelentash.hit.bg

" - "


: 0897 901 195, 0885 273 767, 0885 273 797
email: rodopska.prikazka@yahoo.com
:
www. rodopskaprikazka.com

" ": 0899 821 262


:
www.pochivka.bg

"": 089 66 790 31 ; 089 66 777 38

email: n.milin@abv.bg
:
www.facebook.com

"A": 0899 999 880

email: a_boikov@abv.bg
:
www.viladianabg.com

- " "


: 0334 / 52 32 ; 032 / 647 381 ; 0896 734 112

email: stariatdab@abv.bg
:
http://pochivka.com

"COUNTRY HOUSE "


: 0893 933 208


: www.vila.bg

- ""


: 0883 317 360 0893 575 222

"": 0893 845 670 ; 0893 588 221

email: stoianov_79@abv.bg
:
www.bgrest.com

" ": 0898 888 000 ; 0898 516 993

email: info@novi-izvor.com
:
www.novi-izvor.com