ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!
ХИЖИТЕ "БЕЗОВО", "МАРЦИГАНИЦА", "МОМИНА СЪЛЗА" И
ЛЕТОВИЩЕ "ГОНДА ВОДА" СА НЕРАБОТЕЩИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ НОЩУВА ИЛИ ОТСЯДА В ТЯХ !

ГРАД АСЕНОВГРАД - ЛЕТОВИЩЕ ГОНДА ВОДА - ХИЖА "БЕЗОВО" (3 ЧАСА)

- До хижа Безово можем да отидем по няколко маркирани пътеки. Излизаме от южната част на града, минаваме покрай параклиса "Св. Трифон", след което поемаме по тясна камениста стръмна пътека отдясно на реката. За около 30 мин стигаме "Корудере", където има стопански сгради. От своденстия мост се изкачваме на юг през акациева гора, примесена с борови насаждения, лески и габър, и след около 30 мин пристигаме на малка площадка с дървена пейка. Пътеката вдясно води за хижа "Момина сълза" (нефункционираща), до която се стига през люлякови храсти, липи и букова гора за 30-40 мин. От площадката поемаме по лявата пътека и след 20 мин пристигаме на чешмата "Витамина".
Оттук продължаваме нагоре по дола, където след малко пътеката се събира с идващата отляво пътека - отклонение от "Корудере" на 300-400 м след моста.

Оттук можем да продължим по два варианта.

Онези, които искат да имат обзор и да се изложат на слънчевите лъчи или на топлия беломорски вятър, трябва да тръгнат по лявата пътека, наричана от туристите "Алказар". Другата пътека продължава нагоре по дола. Около 30 мин вървим през букова гора, след което постепенно навлизаме в смесена, а след това вековна борова гора. След 1,30 ч пристигаме в бившето летовище "Гонда Вода", където има няколко полуразрушени сгради, останки от летовището, което се е ползвало и за пионерски летни лагерувания до преди няколко десетилетия.

От летовището изкачваме малка височина и по широкия камионен път за около 15 мин стигаме до х. "Безово", която е двуетажна масивна сграда, разположена в североизточния скат на вр. "Безово". Намира се сред вековна букова и борова гора. Построена е през 1947 година от инициативен комитет с председател покойния Георги Радев. При откриването хижата разполага с 60 места на нари, кухня и столова. В началото на 80-те години хижата е електрифицирана. Направено е и преустройство - таванският етаж е преустроен в малки стаи и хижата разполага с 40 легла в стаи с по 2,3,4 и повече легла. За съжаление в момента хижата е в трагично състояние, без персонал и без ток.

Хижата е изходен пункт до вр "Безово" - 30-40 мин, до "Лалебаир" - 1,30 ч, до "Червената стена" - 2 ч, и до х. "Марциганица" 3-4 ч.


ГРАД АСЕНОВГРАД - ХИЖА "БЕЗОВО" (ПРЕЗ КОРУДЕРЕ) (3,30 ЧАСА)

- От града до "Корудере" стигаме след като минем през квартал "Св. Георги", по пътеката край младежкия парк, след което продължаваме по ската на юг. Тук трябва да се движим много внимателно, защото пътят е тесен и много стръмен. След 10-15 мин се изкачваме на височина точно срещу "Асеновата крепост".

Продължаваме надолу и стигаме до пътя за "Корудере". Вървим по дълбокия дол, по който през лятото са се движели камиони, извозващи дървен материал и продукти за пионерския лагер, намиращ се в "Гонда вода", но в последните години, главано заради силните дъждове и неподдържането на този, макар и черен път, минаването на транспортни средства е невъзможно в определни участъци от дола.
Разстоянието по пътя е 12 км. На места той се стеснява, като скалите са надвиснали почти над него. Красивото родопско цвете силивряк е вплело корени в мъха по скалите, обрасли с планински здравец, люляк и какво ли още не от богатата флора на този район.

След като сме вървели около 40 мин по дола, стигаме до чешма, а малко по-нагоре в ляво е пътеката, водеща за манастира "Св. Петка". Преди да завием надясно, където пътят оставя дола и започва постепенно изкачване, личат останки на стара чешма. Завием ли надясно, минаваме няколко завоя и след около 40-50 мин пристигаме на летовището "Гонда вода", а оттам по широкия път за 15 мин стигаме до х "Безово".


ГРАД АСЕНОВГРАД - МАНАСТИР "СВ. ПЕТКА" - ХИЖА "БЕЗОВО" (4 ЧАСА)

- От Асеновград до манстира може да се отиде по няколко пътеки. Едната, която е камениста следва билото на рида "Анатема", минава покрай параклиса "Св. Илия" и се спуска в седловината "Чатарлъка". Тук има и паметка плоча, напомняща за решението да бъдат нападнати концлагерите "Св. Никола" и "Гонда вода". Тук при полуразрушения горски пункт се събират пътеките, идващи от "Корудере" и "Анатемата". Тръгваме от "Чатърлъка" вляво и за 15-20 мин стигаме до манастра". Пътят е маркиран. Другата пътека, водеща от Асеновград за манастира "Св. Петка", минава покрай басейна на ВЕЦ "Асеница" и вилната зона, осеяна с лозя, овощия и безброй кокетни вилички.

След като сме вървели около 30 мин стигаме до подножието на планината. Поемаме по стръмните криволици нагоре и след около 30 мин стигаме манастира. Продължаваме по широк и каменист горски път, леко се изкачваме и стигаме до разрушена постройка, където пътят се слива с пътеката, идваща от Асеновград.

След около 1,30 ч път стигаме до х. "Ловна" (Ловната хижа). Тук изоставяме пътя, водещ към село Добростан и тръгваме в западна посока по пътя, който за 20 мин ни сваля в "Корудере". По него нагоре се отива към х. "Марциганица". В местността "Букака" към този път се присъединява пътеката от х. "Безово". За да продължим към хижата, трябва да тръгнем надолу по "Корудере". След 30-40 мин се отбиваме вляво и потегляме нагоре за "Гонда вода" и х. "Безово". В този участък ще срещнем редките храстовидни лаврови дървета.
Обикновено този маршрут се минава в обратна посока, т.е. от х. "Безово" за ман "Св. Петка".


ГРАД АСЕНОВГРАД - ХИЖА "МОМИНА СЪЛЗА" (2 ЧАСА)

- Излизаме от южната част на града, минаваме покрай параклиса "Св. Трифон", след което поемаме по тясна камениста стръмна пътека отдясно на реката. За около 30 мин стигаме "Корудере", където има стопански сгради. От своденстия мост се изкачваме на юг през акациева гора, примесена с борови насаждения, лески и габър, и след около 30 мин пристигаме на малка площадка с дървена пейка. Пътеката вляво води до лет. "Гонда вода".

Продължаваме по пътеката в дясно и след около 250 м след остър завой поемаме на юг. Долу в ниското шуми дефилето на реката. Постепенно набираме височина по сенчестата пътека и след 15-20 мин излизаме на малка терасовидна площадка - "Смирненска поляна". Районът е особено приятен през пролетта , когато въздухът ухае на люляк, иглика и теменужки. Оттук на север се виждат Асеновата крепост, и част от дефилето на Чепеларска река по посока на Бачковския манастир.

Продължаваме по пътеката и след около 30 мин излизаме на засадената с череши и орехи поляна, която е в близост до хижата.


СЕЛО ЧЕРВЕН - ХИЖА "ЛОВНА" (2 ЧАСА)


- За хижа "Ловна" тръгваме от параклиса "Св. Георги", който се намира в самото начало на селото и се явява гробищен параклис. От голямата чешма над него поемаме по широк път на запад ис е изкачваме до местността "Пукнат камък", където се присъединява друга пътека от селото.

От тук по широк път след няколко завоя достигаме до параклиса-аязмо "Покров Богородичен", в района на който има още няколко малки сгради и чешма. Дотук сме стигнали за 1 ч. Продължаваме право нагоре, пресичаме в основата "Мечо дере" и се прехвърляме на северния рид. От малката поляна в местността "Момчилов орех" след около 1 ч пристигаме до малка постройка - пчелин, която е на 100 м от хижа "Ловна".

Маркировката е с жълта и червена боя.


СЕЛО ГОРНОСЛАВ - СЕЛО ДОБРОСТАН (2 ЧАСА)

- Непосредствено над селото (над шосето) се очертава горски път, който след това преминава в пътека. Тя минава покрай параклиса "Св. Илия", разположен на малък куполовиден връх. Навлизаме в рядка дъбова гора. Пред нас се извисяват големи каменни блокове. Вдясно от тях има чешма с обилна вода, която местните хора наричат "гръцката вода".

Дотук сме изминали половината от пътя.

Пътеката взема южна посока по голото каменисто било, от което се открива прекрасна панорама към "Драганица" и "Преспанското било".

След малко излизаме в източния край на село Добростан.


СЕЛО БАЧКОВО - ХИЖА "МОМИНА СЪЛЗА" (2 ЧАСА)

- За хижа "Момина сълза" тръгваме от центъра на селото, непосредствено след моста, по десния бряг на реката. Маркировката е с жълта и червена боя - по дървета и камъни. Пътеката е стръмна до местността "Правия камък" (20 мин).

След това вървим по равна пътека и след 30 мин стигаме до местността "Равна нива", откъдето се открива красива гледка към дефилето на Чепеларска река и Бачковския манастир.

Продължаваме да се движим на североизток през изоставени ниви и плодни дървета и лози, после поемаме по стръмното и след около 1 ч пристигаме на хижата. По пътя няма вода за пиене, затова туристите трябва да си налеят вода в Бачково. По средата на маршрута под пътя има сечище, което през пролетта е като жълт килим от цъфналите иглики.


ХИЖА "МОМИНА СЪЛЗА" - ЛЕТОВИЩЕ "ГОНДА ВОДА" - ХИЖА "БЕЗОВО (2, 30 ЧАСА)

- От хижа "Момина сълза" тръгваме на юг по пътеката нагоре. Минаваме през рядка дъбова гора, примесена с вековни бориви дървета. В този район има много гъби сърнели за гъбарите туристи. Пътеката води все по просеката. След около 1 ч пристигаме на малка полянка с пейки. Тук пътеката се събира с идващата от село Бачково през местността "Юрта". След около 10-15 мин излизаме от летовището.

По този маршрут няма никъде вода, затова трябва да се запасим от хижа "Момина сълза". Изкачването през зимния сезон е доста трудно, тъй като теренът е доста стръмен, което налага да се правят по-чести почивки. По пътя често се виждат на югозапад връх "Дивата вода", а отсам него "Червената стена".

От летовището "Гонда вода" за 15 минути по равния камионен път пристигаме на хижа "Безово". Под пътя от летовището гората е изсечена и през пролетта могат да се видят иглики и десетки други горски цветя и билки.

Оттук можем да тръгнем по много стръмната пътека за връх "Безово", която минава през гъста гора, много люлякови храсти и вековни борови дървета. След като сме вървели около 30 мин пътеката се слива с друга, идваща от хижа "Безово". Продължаваме нагоре и след 30 мин изкачваме върха.

Тук е поставена паметна плоча на Христо Пашков - основател на дружество "Безово".


СЕЛО БАЧКОВО - МЕСТНОСТ "ЮРТА" - ЛЕТОВИЩЕ "ГОНДА ВОДА" (3 ЧАСА)

- От източния край на селото през лозята пътеката взима северна посока, за да излезе до параклиса "Св. Варвара", разположен на огледно връхче. Оттам се спускаме в дола, където тече малко поточе, и започваме стръмно изкачване по изправения като стена пред нас рид.

Пътеката криволичи и след около 1,10 ч стигаме до големите каменни блокове в местността "Каукъл". Оттам бързо излизаме в местността "Юрта", която е с изоставени лозя и овощни градини. Преминавайки покрай малкия извор , навлизаме в гъста смесена широколистна гора и започваме изкачването на рида, спускащ се откъм връх "Безово". Пътеката е много приятна. След като сме вървели 40 мин от "Юрта" стигаме до малка поляна с дървени пейки. Тук нашият път се съединява с пътеката, идваща от хижа "Момина сълза".

След около 15 мин сме на летовище "Гонда вода", а оттам за още 15 мин на хижа "Безово".


БАЧКОВСКИ МАНАСТИР - ХИЖА "МАРЦИГАНИЦА" (3, 30 ЧАСА)

- От манастира тръгваме в източна посока, минаваме покрай хубаво изградена чешма и костницата и продължаваме до бившия Димитровградски пионерски лагер. Дотук може да се дойде и от ресторанта, където малката река завършва своя път в красив водопад.

От тук вървим по дола "Клувията" покрай реката. След 20 мин стигаме до няколко постройки - аязмо, и до малката църква над тях. Горе високо е извисила снага "Червената стена", внушаваща величие и красота. Вървим все по дола, който на места се стеснява до 2 м ширина. С лед като сме вървели около 50 мин, изоставяме дола и започваме серпентинно изкачване. Добре оформената пътека върви ту нагоре по стръмното, ту почти по хоризонтала. За около 1 ч тя ни извежда на открита наклонена поляна в местността "Селища".

Оттук до хижа "Марциганица" следваме маркировъчните железни колове , достигаме пътеката, идваща от хижа "Безово", и оттам за 20 мин стигаме хижата.