ИСТОРИЧЕСКИ
МУЗЕЙ

GPS КООРДИНАТИ
42°0'23"N 24°52'27"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ


Началото на музейното дело в Асеновград е поставено през 1926 г. с учредяването на археологическо дружество "Сварог". То урежда своята историко-археологическа музейна сбирка в сградата на гимназия "Св. княз Борис І", сега ПУ "Св. Патриарх Евтимий". Новият музей отваря врати на 9 септември 1955 г.

През 1971 г. музеят се нанася в специално ремонтираните и адаптирани за целта зали в сградата на бившия Военен клуб в центъра на града, строена през 1898 г., където се намира и до днес.

Понастоящем Исторически музей има четири отдела: Археология, Етнография, История XV-XIX век и Нова и най-нова история.

През 2005 г. беше извършена реновация на музейната експозиция с акцент върху отделите Археология, История XV-XIX век, Нова и най-нова история. Понастоящем Исторически музей има четири отдела: Археология, Етнография, История XV-XIX век и Нова и най-нова история.
Иван Дуков - Директор и уредник на отдел "Археология"


Мина Христемова - отдел "История на България ХV - ХІХ в."
Росица Бикова - отдел "Нова и най-нова история"
Запрянка Кръстева - отдел "Археология"
работно време
08:30-12:30
13:00-17:00


събота и неделя
10:00-16:00

тел: 0331/ 6 22 50

email: asmuseum@abv.bg
сайт: www.asmuseum-bg.com