ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ
"АНАТЕМА"

GPS КООРДИНАТИ
41°59'26"N 24°53'3"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Обектът се стопанисва от ДЛ – Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив..

Площ:
1218,585 дка.

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1201 от 18.11.2004

Цели на обявяване:
1. Опазване находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове

Режим на дейности:

1. Забранява се унищожаване и увреждане на находищата и местообитанията на защитените растителни и животински видове
2. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни и отгледни
3. Забранява се залесяване с нехарактерни за района видове
4. Забранява се паша на домашни кози
5. Забранява се бивакуване на хора и домашни животни
6. Забранява се палене на огън
7. Забранява се разрушаване и изземване на скални маси
8. Забранява се всякакво строителство и други дейности, чрез които се изменя естественият облик на местността
9. Забранява се замърсяване с отпадъци

Връх "Анатема" е на 660 м. н.в. От него има прекрасна гледка към НПК Асенова крепост, Родопите и Тракийското поле.