ВРЪХ "ЧЕРВЕНАТА СКАЛА"
1500 М. Н.В.

GPS КООРДИНАТИ
41°55'14"N 24°52'50"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Намира се на 1500 м. надморска височина. Тази забележителност е известна най-вече с легендата която се носи за нея и от там идва и името и. Според преданието, по време на турското робство една девойка от селото пасяла стадо овце в близост до скалата когато проследена и нападната от турчин побягва и за да спаси честта си се хвърля от 100 метровата пропаст и загива.

Заради оставените червени кървави следи местното население нарича върха нарича „Червената скала”.

Орхидеята Cypripedium calceolus (Венерина обувка) в България се среща единствено в Родопите, в района на връх Червената стена, като находището е най-южното в Европа. Това е най-едроцветната европейска орхидея, първото защитено растение в Европа. Разпространена в умерените ширини на Европа, Азия и Северна Америка. У нас е Критично застрашен вид, популацията му е съвсем малочислена.


автор на снимките: Пенка Попова, Кристина Миланова