ПОХОД-ПОКЛОНЕНИЕ ДО МАНАСТИР "СВ. ПЕТКА"

GPS КООРДИНАТИ
41°58'43"N 24°54'45"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

История на похода:

Всяка година се провежда традиционен поход-поклонение до манастир "Св. Петка". Това място не е случайно, защото в светата обител има мяско, намиращо се в южната част на западното крило, в което се смята, че се е крил Апостола на свободата Васил Левски. За пръв път на 16 февруари 1936 г. се провежда първия поход-поклонение до манастира, организиран от туристическите дружества "Безово" и "Персенк". Масовостта му през годините е забележителна, достигайки в средата на 40-те години над 20 000 човека.

Провежда се по традиция в неделята, която е най-близо до 19-ти февруари

Пред барелефа на Левски на входа на манастира свещеници от асеновградските храмове ще отслужват панихида, биват поднасяни и венци от различни институции и граждани.


Скривалище:


През 1974 година Костадин Буюклиев в една своя статия в Асеновградски зов, дава много добро описание на мястото, за което се е смятало, че е отсядал Васил Иванов Кунчев - Левски в посещенията му в района на Асеновград. То е представлявало голямо приземно помещение, намиращо се в западното крило на манастира. Неговото предназначение вероятно е било да се ползва за складово помещение. Към самото скривалище се е преминавало през тесен процеп, намиращ се в близост до външният зид. Самото скривалище се състои от две помещения , разделени със стена, на която се вижда малък отвор, през който човек без много усилия може д се провре.

В първото помещение на височина приблизително метър и половина се виждал дървен нар, дълъг около два метра и широк над метър. В това помещение, на вътрешната стена има зазидан отвор, който е водил към големия манастирски склад.

На тавана на второто помещение, което е с почти същите размери като първото е имало отвор с дървен капак, който е водил към бившата игуменарна на манастира. След като в игуменарната е сложено ново дюшеме капака престава да се вижда от горе и съществува само от долния край - на тавана на второто скривалищно помещение.

В това скривалище Васил Левски е бил в относителна безпопастност. Вараинтите за придвижване в него са били няколко. Той лесно е можел да се придвижи от едното помещение в другото, да излезе в манастирския двор, да премине в манастирския склад, лесно да преминава от скривалището в игуменарната и обратно.

Вероятно ако Левски е бил тук, то той не е бил сам. Това скривалище навярна е служило и на някой негов съратник. Ето защо голямата маневреност на това укритие е позволявала на такива търсени от турската власт хора да намират сигурност тук. Тази света обител винаги е давала подслон и грижа на гонението от властта революционери.


автор на снимките: www.fotonovini.com