СКРИВАЛИЩЕ НА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ

GPS КООРДИНАТИ
41°58'43"N 24°54'45"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

То представлявa голямо приземно помещение, намиращо се в западното крило на манастира. Неговото предназначение вероятно е било да се ползва за складово помещение. Към самото скривалище се е преминавало през тесен процеп, намиращ се в близост до външният зид. Самото скривалище се състои от две помещения , разделени със стена, на която се вижда малък отвор, през който човек без много усилия може д се провре.

В първото помещение на височина приблизително метър и половина се виждал дървен нар, дълъг около два метра и широк над метър. В това помещение, на вътрешната стена има зазидан отвор, който е водил към големия манастирски склад.

На тавана на второто помещение, което е с почти същите размери като първото е имало отвор с дървен капак, който е водил към бившата игуменарна на манастира. След като в игуменарната е сложено ново дюшеме капака престава да се вижда от горе и съществува само от долния край - на тавана на второто скривалищно помещение.

В това скривалище Васил Левски е бил в относителна безпопастност. Вариантите за придвижване в него са били няколко. Той лесно е можел да се придвижи от едното помещение в другото, да излезе в манастирския двор, да премине в манастирския склад, лесно да преминава от скривалището в игуменарната и обратно.

Вероятно ако Левски е бил тук, то той не е бил сам. Това скривалище навярна е служило и на някой негов съратник. Ето защо голямата маневреност на това укритие е позволявала на такива търсени от турската власт хора да намират сигурност тук. Тази света обител винаги е давала подслон и грижа на гонението от властта революционери.

Може би е знайно от малцина, че манастира е служил и като убежище на възстаналите против властта през 1923 година. Свещеник Михаил Христев пише, че когато група комунисти от село Червен - Никола Бакалов, Запрян Иванов и др., са обявени за нелегални и подложени на гонение и издирване, те се скриват в манастирската гора, която в онези години е била висока, гъста и буйна. Повече от месец монасите от манастира се грижели за тази група комунисти, като им носят храна, дори им дават и подслон. По това време "скривалището на Левски", е пълно с цял арсенал от оръжия. В него има пушки без затвори, руски пушки и трилилейки, бомби, едрозърнест барут в копринени торби.

Когато не било възможно партизаните да се укриват в скривалището, те търсели убежище в старата манастирска фурна, която през 1974 (времето, когато отец Михаил писал за манастира) е била вече разрушена.

Наскоро в помещението, което води до скривалището бе ситуирана експозиция, свързана с Васил Левски и неговото дело.

как да стигнем

Мулдавският манастир "Св. Петка" е разположен близо до село с. Мулдава на около 4 км от Асеновград. Има няколко пешеходни маршрута от Асеновград, по един от село Мулдава и село Червен и един от село Добростан. За тях може да прочетете повече в раздел маршрути.

Tранспорт

До Мулдавския манастир се стига от Асеновград по пътя за село Червен, на около 300 м вдясно, след отбивката за село Мулдава. Има около 1.5 км асфалтов път и близо 2 км път с трошено-каменна настилка, Възможен е достъп с лек автомобил .


Игуменка на манастира е сестра Юлита. Целогодишно посреща поклонници и туристи.