СРЕДНОВЕКОВЕН ХРАМ "СВ. ЙОАН ПРЕДТЕЧА"

GPS КООРДИНАТИ
42°0'15"N 24°52'6"E


ФОТОГАЛЕРИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

История

Църквата "Свети Йоан Предтеча" или както е известна сред жителите на града - параклис "Свети Ян", се издига живописно на непристъпна отвесна скала в западните покрайнини на Асеновград.

Времето на построяването и се датира различно - от към XI до XIII - XIV[1]век и се определя основно по архитектурните и белези. Църквата е с дължина - 8 м., широчина - 5,5м. и височина около 5 м. Еднокорабна, с тристенна апсида сграда, без нартекс. Градежа е от ломени камъни, редуващи се с тухлени пояси.Фасадата е украсена с псевдоконструктивни слепи арки.По строеж прилича изключително много на църквата при Асеновата крепост.

Характерен елемент от архитектурата на сградата е присъствието на шест процепа високо на севрната стена, наподобяващи бойници, които в случай на нужда са помагали тази църквата да се превърне в истинска крепост. Вероятно причина, поради която църквата е известна сред местното население с прозвището "Бойницата".

Храмът е декориран е с по пет слепи арки на северната и южната стена и с три дълбоки арки от запад. Абсидата отвън има тристенна форма и три малки прозорчета. Дебелината на стените е 1 метър. Те са инкрустирани с негледжосани тръбички за акустика.
Преди 800 години "св. Ян" е бил крепостна църква в калето "св. Йоан Предтеча" и заедно с крепостта "св. Архангел Михаил" е защитавала Станимака от север.

Според арх. Стоилов по значимост е равностоен на Асеновата крепост и на цървата в нея. Дълги години храмът е задоволявал богослужебните нужди на града, но явно в края на XVIII или началото на XIX век е полуразрушен. Най-вероятно това става по време на кърджалийските нападения.

Възстановен е непосредствено след това с променена горна част и дървена покривна конструкция, която беше заменена по време на последните реставрационни работи. Достигналото до нас изписване на иконостаса и нишите е от това време. Най-добре запазен е градежът на олтара. Първичното изписване, сигурно в лошо състояние тогава е било покрито с непрекъснат слой мазилка.

Живопис

От средновековната стенописна украса на храма ,до нас са достигнали само две сцени - на Св Йоан Кръстител в ниша на южната стена и Срещата на Мария с Елисавета ,също на южната стена в във втория регистър ,зад преградата на сега несъществуващия иконостас, датирани по стилови особености в 14 век.

Цялостно и задълбочено проучване на храма не е правено. Направено е подробно архитектурно заснемане през 1983 година, като стените на наоса са сондирани за предполагаемо изписване и с изследователски намерения.

Паметник на културата от национално значение


автор на снимките:
Андреа Динкова, Нина Янева