Индивидуални туристи - 10 лв
Организирани групи (над 10 човека) - 8 лв
Семейни (родители с деца - 24 лв